Διαμονη

21 m²    2 άτομα    μπαλκόνι
35 m²    4 άτομα    μπαλκόνι
27 m²    2 άτομα    μπαλκόνι